​חברת אוצר אדיר וירוק בע"מ


טלפקס: 077-5634494
משרד: office@energy4u.co.il
נייד: 050-6246748

צור קשר

מצא אותנו ב-

ברוכים הבאים!

לחץ כאן לקישור התקנות כפי שמופיע באתר משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים
שרות ממונה אנרגיה בהתאם לתקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה), התשנ"ד-1993
כללי
בהתאם לתקנות מקורות אנרגיה (פיקוח על יעילות צריכת אנרגיה), התשנ"ד-1993,
מחויב למנות אחראי/ממונה אנרגיה האחראי על קידום ייעול צריכת האנרגיה בארגון.
כל אחד מאלה:
• כל תאגיד שהוקם בחוק או לפיו, ללא קשר לצריכת האנרגיה שלו ו/או;
• כל מפעל (חצרים שבהם צורכים אנרגיה גוף אחד או מספר גופים שבבעלות אחת, או חצר שבה צורכים אנרגיה מספר גופים שונים) שצריכת האנרגיה השנתית שלו היא לפחות 300 טון שווה ערך מזוט בדלקים אחרים או בחשמל (חשמל ודלקים).

על אחראי/ממונה האנרגיה להיות מהנדס רשום או הנדסאי רשום אשר הוסמך לממונה אנרגיה ע"י משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים.

חברת אוצר אדיר וירוק בע"מ ימנה ממונה אנרגיה בעל ניסיון רב ובעל תעודת "ממונה אנרגיה מוסמך" ממשרד האנרגיה והמים שיפעל לאורך כל השנה באתר החברה וממשרדי חברת אוצר אדיר וירוק בע"מ לצורך ביצוע מדידות אנרגטיות, ניתוח ממצאים, הכנת תוכניות עבודה ומצגות.
כל החובות החוקיות החלות בנושא זה חלות על ממונה האנרגיה שנמנה מחברת אוצר אדיר וירוק בע"מ.

הפעולות שיבוצעו ע"י ממונה האנרגיה מחברת אוצר אדיר וירוק בע"מ

1. בחינת נהלי העבודה ושגרות העבודה ברשות הקשורים לשימוש בתשתיות האנרגיה.
2. ייזום פעולות לחיסכון באנרגיה וביצוע מדידות אנרגטיות שוטפות לצרכני האנרגיה העיקריים ברשות.
3. בניית בסיס נתוני צריכות האנרגיה ברשות וחישוב צריכות סגוליות.
4. פגישות תקופתיות לדיווח בנושא פעילות ממונה אנרגיה ולהצגת נתוני הצריכה.
5. דיווח תקופתי למשרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים על צריכות האנרגיה ברשות על פי התקנה.
6. ביצוע הדרכות לעובדים בנושא חיסכון באנרגיה.

חברת אוצר אדיר וירוק בע"מ מתמחה בתחום החיסכון וההתייעלות באנרגיה ומציעה לחברתכם שרות "ממונה אנרגיה" בכדי לענות על שני מטרות:
א. חיסכון בהוצאות האנרגיה של הארגון.
ב. עמידה בתקנה המחייבת של משרד האנרגיה והמים בדבר חובת מינוי "ממונה אנרגיה" מוסמך.

חברת אוצר אדיר וירוק בע"מ תספק לארגונך שירות שוטף ואיכותי לצורך עמידה בדרישות החוק ולצורך התייעלות אנרגטית.
בנוסף, אסייע לארגונך להוציא לפועל תהליכים של התייעלות אנרגטית, הן ע"י שינויים התנהגותיים-תפעוליים, והן ע"י הטמעת מערכות חסכוניות יותר בצריכת האנרגיה.

משרד מהנדסים ויועצים
אוצר אדיר וירוק בע"מ